Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Paliativní medicína pro praxi

Třetí, přepracované a rozšířené vydání

Autoři

Hlavní autoři a pořadatelé

 

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno

 

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

Konziliární tým paliativní péče Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno; Mobilní hospic sv. Zdislavy, Třebíč

 

Autoři

 

Mgr. Radka Alexandrová

Úsek klinické psychologie, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

MUDr. Silvie Blažková

Department of Medical Oncology, Galway University Hospital, Irsko

 

MUDr. Zdeněk Bystřický ml.

Oddělení paliativní péče, Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf, Rakousko

 

doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.

Neurochirurgická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

 

Mgr. et Mgr. Gabriela Horáková

Vojenská nemocnice, Brno

 

MUDr. Adam Houska

Podpůrný a paliativní tým, Interní klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha; Centrum paliativní péče, Praha

 

MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D.

Klinika radiační onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno; Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad u Brna

 

MUDr. Mgr. Magdalena Chvílová-Weberová

Dětské oddělení, Nemocnice, Havlíčkův Brod; Domácí hospic, Havlíčkův Brod

 

MUDr. Michal Kouba

Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha; Klinika paliativní medicíny, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

 

MUDr. Alena Kočendová

Paliativní tým, Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín

 

MUDr. Ondřej Kopecký

Klinika paliativní medicíny, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

 

PharmDr. Anna Králová

Oddělení klinické farmacie, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

 

MUDr. Zuzana Křemenová

Podpůrný a paliativní tým, Interní klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

 

MUDr. Jan Křístek, Ph.D.

Oddělení radiologie, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

MUDr. Petr Lokaj

Domácí hospic, Brno; Klinika dětské onkologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

 

MUDr. Jan Maláska, Ph.D, EDIC

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

 

ThLic. Ing. René Milfait, Th.D.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, Praha

 

MUDr. Ing. Eduard Neuman, Ph.D.

Neurochirurgická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

 

Mgr. Jaroslav Plvan

Mobilní hospic sv. Zdislavy, Třebíč

 

MUDr. Jitka Polišenská

Klinika anesteziologie a resuscitace, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

 

MUDr. Petr Ridzoň

Neurologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha

 

MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.

Oddělení nukleární medicíny, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

 

MUDr. Regina Slámová

Centrum paliativní péče, Brno

 

MUDr. Lucie Sobotková

Diabetologické centrum, Nemocnice Jihlava; Domácí hospic Sdílení, Telč

 

JUDr. Barbora Steinlauf Vráblová

Holubová advokáti s.r.o., Praha; Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

 

MUDr. Lucie Světláková

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad u Brna; Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

MUDr. Barbora Szonowská

Fresenius Medical Care - DS, Praha

 

doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Interní hematologická a onkologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

 

MUDr. Marcela Tomíšková

Hospic sv. Alžběty, Brno

 

MUDr. Karel Tyrpekl

Hospic sv. Jiří, Cheb; Mobilní hospic sv. Zdislavy, Třebíč

 

MUDr. Pavel Vedra

Chirurgická ambulance, NCA - KEPHAS, s.r.o., Brno

 

Mgr. Eva Vráblová

Oblastní Charita, Třebíč

 

MUDr. Václav Vybíhal, Ph.D.

Neurochirurgická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

 

MUDr. Irena Závadová

Domácí hospic Cesta domů, Praha

 

Recenzenti

 

prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D., DSc.

Klinika onkologie a radioterapie, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice, Hradec Králové

 

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno

 

 

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. (1969)

 

Onkolog, paliatr, vedoucí lékař Centra paliativní péče v Masarykově onkologickém ústavu a garant výuky paliativní medicíny na LF MU v Brně. Absolvent LF MU v Brně, dlouhodobě studoval a stážoval v Bruselu, Bostonu a San Diegu. Předmětem jeho zájmu jsou klinické a organizační aspekty paliativní péče v onkologii a prosazování integrace paliativní a hospicové péče do českého zdravotního a sociálního systému. Za přínos pro rozvoj paliativní péče v ČR obdržel v roce 2017 cenu Avast Foundation Award.

 

 

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. (1972)

 

Internista, geriatr, jeho hlavní profesní specializací se stala multidisciplinární péče o nemocné se syndromem geriatrické křehkosti. Spoluzakládal obor paliativní medicína a léčba bolesti, pomáhal jeho přeměně v samostatný nástavbový lékařský obor paliativní medicína v roce 2010. Spoluzakládal a 8 let v pozici předsedy vedl Českou společnost paliativní medicíny ČLS JEP. Jako primář koncipoval mezi lety 2007-2014 péči největšího českého lůžkového hospice, Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě. V roce 2014 založil Domácí hospic sv. Zdislavy Oblastní charity Třebíč, kde stále pracuje v pozici lékaře a primáře. Od roku 2020 se věnuje rozvoji paliativní a geriatrické péče ve Fakultní nemocnici u sv. Anny.ZPĚT na detail knihy