Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Vše o hemodialýze pro sestry

Druhé, doplněné a přepracované vydání

Obsah

Úvod

1. Ledviny a jejich funkce

2. Hemodialýza

3. Cévní přístup

4. Pacient a hemodialýza

5. Adekvátní dialýza a poruchy výživy

6. Kardiovaskulární komplikace

7. Kostní nemoc

8. Infekční komplikace

9. Jiné komplikace u pacientů léčených hemodialýzou

10. Psychosociální a etické problémy HD léčby

11. Statistika dialyzační léčby

ZkratkyZPĚT na detail knihy