Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Úvod do speciální neurofyziologie

Čtvrté vydání

Obsah

Předmluva

 

ČÁST A - FYZIOLOGIE SMYSLŮ

1. Úvod do fyziologie smyslů

2. Zrak

2.1. Úvod

2.2. Stavba oka

2.3. Funkce komorové vody

2.4. Mechanismus vzniku obrazu na sítnici

2.5. Sítnice a transformace světelného signálu v elektrický

2.6. Zraková dráha a korové projekční oblasti zraku

2.7. Mechanismy zpracování vizuální informace

2.8. Pohyby očí

3. Vestibulární systém

3.1. Úvod

3.2. Struktura vestibulárního aparátu

3.3. Funkce polokruhovitých kanálků

3.4. Funkce utrikulu a sakulu

3.5. Centrální spoje vestibulárního aparátu

3.6. Následky jednostranné léze vestibulárního aparátu

4. Sluch

4.1. Fyzikální podstata zvuku

4.2. Struktura a funkce periferní části sluchového systému

4.3. Struktura a funkce centrální části sluchového systému

4.4. Prostorové slyšení

4.5. Poruchy sluchu

5. Chemorecepční čidla - chuť a čich

5.1. Chuť

5.2. Čich

6. Somatosenzorický systém

6.1. Úvod

6.2. Receptory somatosenzorického systému

6.3. Mechanismy kódování somatosenzorických informací

6.4. Centrální spoje somatosenzorického systému

6.5. Somatosenzorická kůra

6.6. Bolest

 

ČÁST B - FYZIOLOGIE SOMATOMOTORICKÉHO SYSTÉMU

7. Somatomotorický systém

8. Motoneurony a jejich aferentace

8.1. Motoneurony spinální míchy

8.2. Motorické spinální dráhy

8.3. Motoneurony mozkového kmene

9. Svalový tonus

9.1. Svalový tonus, decerebrační a dekortikační rigidita

9.2. Reflexy proprioceptivní (vlastní)

10. Postojová motorika

10.1. Úvod

10.2. Postojové reflexy

10.3. Vzpřimovací reflexy

10.4. Umísťovací reakce

11. Cílená mimovolní motorika

11.1. Úvod

11.2. Řízení lokomoce

11.3. Obranné spinální reflexy

12. Fyziologie mozečku

12.1. Úvod

12.2. Funkční jednotka mozečku

12.3. Funkce mozečku při kontrole pohybu

12.4. Funkce mozečku v procesu učení

12.5. Klinické příznaky mozečkových lézí

13. Fyziologie bazálních ganglií

13.1. Funkční morfologie

13.2. Funkce bazálních ganglií

13.3. Klinické syndromy vyplývající z poškození bazálních ganglií

14. Volní motorika

14.1. Úvod

14.2. Přípravná fáze úmyslného pohybu

14.3. Provedení úmyslného pohybu

 

ČÁST C - FYZIOLOGIE AUTONOMNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU

15. Autonomní nervový systém

16. Centrální část autonomního nervového systému

17. Periferní část autonomního nervového systému

17.1. Aferentní oddíl

17.2. Eferentní oddíl

18. Enterický nervový systém

19. Zvláštní rysy funkce autonomního nervstva

20. Funkce hypothalamu

20.1. Funkční morfologie

20.2. Fyziologie hypothalamu

 

ČÁST D - PSYCHOFYZIOLOGIE

21. Základní psychické procesy

22. Poznávací procesy

22.1. Asociační korové oblasti

22.2. Řeč a funkční asymetrie mozkových hemisfér

22.3. Poruchy symbolických funkcí

23. Emoční a motivační procesy

23.1. Funkční morfologie limbického systému

23.2. Emoce

23.3. Motivace

23.4. Klüverův-Bucyho syndrom

24. Bdělý stav a spánek

24.1. Vědomí

24.2. Spánek

25. Pozornost

25.1. Úvod

25.2. Anatomický substrát vizuální pozornosti

26. Neurofyziologické principy chování

26.1. Úvod

26.2. Vrozené formy chování

26.3. Získané formy chování

26.4. Mechanismy učení a paměti

 

ČÁST E - FYZIOLOGICKÉ ZÁKLADY ELEKTROENCEFALOGRAFIE A ÚVOD DO EPILEPTOGENEZE

27. Funkční anatomie mozkového kortexu

28. Elektroencefalografie

28.1. Úvod

28.2. EEG přístroj a technika záznamu

28.3. Elektrogeneze EEG signálu

28.4. Normální elektroencefalogram

28.5. Využití EEG v praktické medicíně

29. Epileptogeneze

29.1. Epileptický záchvat a epilepsie

29.2. EEG projevy epileptického ohniska

29.3. Epileptické ohnisko

29.4. Mechanismy epileptogeneze

 

Zkratky

RejstříkZPĚT na detail knihy