Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Paliativní medicína pro praxi

Třetí, přepracované a rozšířené vydání

Obsah

I. ÚVOD DO MULTIDISCIPLINÁRNÍ PALIATIVNÍ PÉČE

1. Základní principy paliativní péče

2. Nástroje pro hodnocení symptomů, potřeby paliativní péče a kvality života

3, Etické aspekty paliativní péče

4. Právní aspekty paliativní péče

5. Sociální problematika v paliativní péči

6. Duchovní potřeby a duchovní péče u pacientů v paliativní péči

7. Základy komunikace v paliativní péči

 

II. MANAGEMENT BOLESTI

8. Hodnocení a základní typy chronické bolesti

9. Obecné zásady léčby chronické bolesti

10. Neopioidní analgetika

11. Opioidní analgetika - opioidy

12. Adjuvantní analgetika - koanalgetika

13. Nežádoucí účinky opioidů

14. Tolerance, fyzická a psychická závislost při léčbě opioidy

15. Anesteziologické postupy v léčbě chronické bolesti

16. Neurolytické blokády

17. Neurochirurgické postupy v léčbě bolesti

18. Využití otevřených zářičů v léčbě nádorové bolesti

19. Konopí pro léčebné použití

 

III. MANAGEMENT SYMPTOMŮ A SYNDROMŮ

20. Anorexie, kachexie a nutriční podpora

21. Nevolnost a zvracení

22. Průjem

23. Zácpa

24. Škytavka - singultus

25. Ikterus - žloutenka

26. Ascites

27. Hematologické aspekty paliativní péče

28. Péče o dutinu ústní

29. Dušnost

30. Kašel

31. Hemoptýza

32. Pleurální výpotek

33. Svědění - pruritus

34. Únava

35. Pocení

36. Péče o chronické rány

37. Péče o stomie

38. Záchvaty křečí a epilepsie u pacientů s pokročilým onemocněním

39. Poruchy spánku

 

IV. METABOLICKÉ ASPEKTY PALIATIVNÍ PÉČE

40. Hydratace u pokročile a terminálně nemocných

41. Poruchy metabolismu glukózy u pokročile a terminálně nemocných

42. Maligní hyperkalcemie

43. Poruchy metabolismu sodíku

44. Psychické a psychiatrické problémy - úzkost, smutek a deprese

45. Delirium

 

V. VYBRANÁ TÉMATA PALIATIVNÍ PÉČE V ONKOLOGII

46. Indikace paliativní protinádorové léčby a rozhodování o jejím ukončení

47. Metastázy do centrálního nervového systému

48. Kostní metastázy

49. Paliativní radioterapie

50. Intervenční radiologie v onkologické paliativní péči

51. Syndrom maligní střevní obstrukce

52. Syndrom míšní komprese

53. Syndrom obstrukce horní duté žíly

54. Paraneoplastická horečka

55. Paliativní péče v neurologii

56. Paliativní péče u chronického srdečního selhání

57. Paliativní léčba v pneumologii

58. Paliativní péče v nefrologii

59. Paliativní péče v geriatrii

60. Paliativní péče u pokročilé jaterní cirhózy

61. Paliativní péče u pacientů s dlouhodobými závažnými poruchami vědomí

62. Paliativní péče v intenzivní medicíně

63. Dětská paliativní péče

64. Perinatální paliativní péče

65. Terminální fáze onemocnění - „umírání“

66. Konstatování smrti, prohlídka zemřelého, indikace pitvy

67. Podpora truchlících pozůstalých

 

VI. FORMY SPECIALIZOVANÉ PALIATIVNÍ PÉČE

68. Mobilní specializovaná paliativní péče

69. Lůžkový hospic

70. Konziliární tým paliativní péče v nemocnici

71. Oddělení paliativní péče v nemocnici

72. Ambulance paliativní medicíny

 

Základní učebnice v oblasti léčby symptomů a paliativní péče

Seznam zkratek

Medailonky pořadatelů

RejstříkZPĚT na detail knihy