Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Hematologie a laboratorní technika

Obsah

Seznam použitých zkratek

Úvod

1. Biologický materiál pro hematologická vyšetření

1.1. Odběr a základní typy biologického materiálu

1.2. Transport, příprava a skladování biologického materiálu

1.3. Separace plazmy

 

2. Analyzátory krevního obrazu

2.1. Principy měření

2.2. Základní krevní obraz

2.3. Měření diferenciálního rozpočtu leukocytů a dalších parametrů

2.4. Interference v měření

2.5. Vyšetření transcelulárních tekutin

 

3. Automatizované zpracování krevních nátěrů a další technika pro morfologická vyšetření

3.1. Nátěrové a barvící automaty

3.2. Metody barvení

3.3. Digitální mikroskopie

3.4. Vyšetření hemoglobinových variant

3.5. Vyšetření sedimentace

3.6. Analyzátory tvaru krvinek

 

4. Analyzátory pro vyšetření hemostázy

4.1. Tromboelastografy

4.2. Agregometry a další přístroje k vyšetření trombocytů

4.3. Koagulační analyzátory

 

5. Vyšetření na koagulometrech

5.1. Skupinové testy

5.2. Specifické testy

 

6. Analytické vlastnosti a kontrola kvality hematologických metod

6.1. Analytická citlivost a specifičnost

6.2. Externí a interní kontrola kvality

6.3. Referenční materiály

6.4. Referenční metody

 

Přílohy

Literatura

RejstříkZPĚT na detail knihy