Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Poruchy spánku a bdění

Třetí, doplněné a přepracované vydání

Autoři

Hlavní autoři a pořadatelé

 

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

 

prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Neurologická klinika a Centru klinických neurověd, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

 

Autoři

 

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

 

MUDr. Simona Dostálová, Ph.D.

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

 

MUDr. Kateřina Espa Červená

CENAS, Centre du Sommeil, Ženeva, Švýcarsko

 

MUDr. Veronika Ibarburu Lorenzo Y Losada, Ph.D.

Neurologická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

 

prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.

Fyziologický ústav, Akademie věd České republiky, Praha

 

doc. MUDr. David Kemlink, Ph.D.

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

 

prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní Nemocnice v Motole, Praha

 

MUDr. Jaroslav Lněnička

Klinika pneumologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Nemocnice Na Bulovce, Praha

 

prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.

I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice U Sv. Anny, Brno; Kardiovaskulární výzkumné spánkové centrum, Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice U Sv. Anny, Brno; Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

 

 

 

MUDr. Evžen Nešpor

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

 

MUDr. Veronika Němcová, CSc.

Anatomický ústav, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

 

MUDr. Martina Ondrová, Ph.D.

Dětská ORL, s. r. o., Brno; ORL ambulance pro poruchy dýchání ve spánku, Brno

 

MUDr. Martin Pretl, CSc.

Institut spánkové medicíny Inspamed, s. r. o., Praha

 

doc. MUDr. Iva Příhodová, Ph.D.

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

 

Recenzentka

 

MUDr. Eva Feketeová, PhD.

Neurologická klinika, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice, Slovenská republikaZPĚT na detail knihy